PZG Naglowek top
 
      STRONA GŁÓWNA
      O FEDERACJI
      KLUBY
      PZG
      KONTAKT
      LINKI
Informacja o Federacji.
Gdańska Federacja Żeglarska

ul. Przełom 9
80-643 Gdańsk
(przystań Jachtklubu Stoczni Gdańskiej)

tel. +58 3073115, + 58 3050123
fax. +58 3050658
http://www.gfż.pl/ e-mail: gfz@zeglarz.gda.pl


Utworzona została z inicjatywy gdańskich klubów żeglarskich na spotkaniu założycielskim w dniu 09 czerwca 2005 roku. Członkami założycielami zostały kluby:

- Jachtklub Morski „Neptun”
- Jachtklub „Portowiec”
- Yacht Klub „Północny”
- Jachtklub Stoczni Gdańskiej

W późniejszym czasie do grona członków dołączył Akademicki Klub Morski

Pozostałe gdańskie kluby żeglarskie przystąpić mają do GFŻ po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych warunkujących członkostwo.

Została wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240800 w dniu 06 września 2005 roku.

Aktualnie Federacją kieruje Zarząd w skład którego wchodzą:Andrzej Załucki
Prezes Gdańskiej Federacji Żeglarskiej

Andrzej Gierulski - Wiceprezes
Eugeniusz Ziółkowski - Skarbnik
Jerzy Czarniawski - Członek Zarządu
Michał Ruciński - Członek Zarządu
Sekretarzem Federacji jest Andrzej Szrubkowski


Statut GFŻ